کارگروه آموزش

کارگروه آموزش

ما معتقدیم یکی از راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی افزایش سطح آگاهی و فرهنگ‌سازی است. بنابراین از یک سو با ایجاد شرایط مهارت‌آموزی برای مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش و از سوی دیگر با ارائه خدمات مشاوره فردی، خانوادگی، حقوقی و ... در تلاشیم تا با اصلاح الگوهای رفتاری ناهنجار، رفتارهای غلط فردی و اجتماعی را ریشه کن کنیم. همچنین آموزش‌های تحصیلی و مهارتی به کودکان در خانه دوست و خانواده‌های نیازمند از جمله اهدافی است که به وسیله آن می‌توان با از بین بردن محرومیت آموزشی میان این عزیزان، راه را برای ایجاد یک آینده پر از امید و موفقیت در کودکان و نوجوانان محروم ایجاد کرد.

تمامی حقوق برای وب سایت پایان کارتن خوابی محفوظ می باشد.