کارگروه روابط عمومی و بین الملل

کارگروه روابط عمومی و بین الملل

کارگروه روابط عمومی یکی از گروههای اصلی می باشد که وظیفه معرفی گروه را بر عهده دارد و همچنین:  جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات گروه برای تنظیم گزارش.  ارتباط با رسانه های داخلی و خارجی، روزنامه ها، خبرگزاری ها و مردم.  آشنا کردن مردم را با فعالیت های گروه .  به روز رسانی اطلاعات مربوط به سایت و شبکه های مجازی مانند تلگرام، اینستاگرام ، فیس بوک و ... .  شرکت در گردهمایی ها و نشست های مربوطه.  برقراری ارتباط با روابط عمومی سازمان ها و نهادهای دولتی .  عضویت در نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل در حوزه امور خیریه.  هماهنگی اطلاعات و تبلیغات گروه با سایر NGO های خارج از ایران .  افزایش سطح رسانه ای انجمن در خارج از ایران .  تشکیل دفاتر مجازی در کشورهای مختلف و افزایش خدمات رسانی گروه به کشورهای مختلف از جمله آلمان، استرالیا و انگلیس .

تمامی حقوق برای وب سایت پایان کارتن خوابی محفوظ می باشد.