کارگروه تبلیغات

کارگروه تبلیغات

تبلیغات گروه پایان کارتن‌خوابی وظیفه خطیر آگاهی بخشی جامعه و معرفی هرچه بهتر گروه پایان کارتن‌خوابی را بر عهده دارد. حیطه فعالیت کارگروه رسانه وتبلیغات شامل  ایده پردازی در جهت معرفی هرچه بهتر گروه در موقعیت‌ها و شرایط مختلف، فعالیت‌های جمعی و فردی  فرهنگ‌سازی و تولید محتوا درخصوص هویت سازمانی، بنر، پوستر و ...  تهیه کلیپ های مربوط به گروه با همکاری طراحان هنرمند  برگزاری جشنها و مراسم  شرکت در نمایشگاه های مربوطه

تمامی حقوق برای وب سایت پایان کارتن خوابی محفوظ می باشد.