خانه دوست

خانه دوست

هدف از تشکیل آین کارگروه ، آموزش و پرورش و ایجاد بستر فرهنگی در محیطی شاد برای کودکان کار می باشد و اهم فعالیت های این گروه به شرح ذیل می باشد:  شرکت کودک کار در کلاسهای آموزشی مدرسه با حضور مدرسان هر مقطع در محل خانه دوست  آموزش دروس مانند زبان و نقاشی و سفال و قرآن و بافتنی و ....  تربیت اجتماعی کودکان  بازی و شادی  ارتباط کارگروه پزشکی با کودکان کار  آموزش و مشاوره برای خانواده های کودکان کار نحوه همکار با کار گروه در صورت تمایل و با توجه به تخصص و مدرک تحصیلی خود، در این کار گروه عضو شده و همکاری خود را با خانه دوست آغاز میکنید.

تمامی حقوق برای وب سایت پایان کارتن خوابی محفوظ می باشد.