درباره ما

اولین جرقه‌ های شکل‌ گیری گروه پایان‌‌کارتن‌ خوابی به اواخر خرداد ماه سال 1394 برمی‌گردد. با پخش 15 پرس غذا در میان فراموش شده‌ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی کارتن‌خواب‌های شهر در منطقه هرندی و امروز این گروه به نقل از مدیرعامل رفاه شهرداری با داشتن 21 نمایندگی در شهرهای مختلف کشور و 3 نمایندگی در خارج از کشور از بزرگترین مؤسسات خیریه مردم نهاد می‌باشد. این گروه در قالب یک سازمان غیرانتفاعی– غیر‌دولتی و غیر‌سیاسی بوده که با اتکا بر جذب مشارکت‌های مردمی و بشردوستانه از جمله کمک‌های نقدی، کالا، تجهیزات، مهارت و تخصص و مشارکت‌های داوطلبانه اداره می شود. هرچند که نام گروه به روشنی معرف هدف تمام فعالیت‌ها و اقدامات می‌باشد اما انگیزه اصلی و والای این تشکل تمرین، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهربانی است. فرهنگی که در آن اعتماد به هم‌نوع حرف اول را می‌زند و بی‌تفاوتی نسبت به هیچ کس و هیچ چیز در آن جایگاهی ندارد. حامیان این گروه، همه سفیران عشقند و رسالتشان را در این شعار می دانند که:

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته‌ایم، تحویل دهیم


مرامنامه

هدف و چشم انداز

شعار گروه پایان کارتن خوابی این است که آمده ايم دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ایم تحویل دهیم. با این شعار خود را بعنوان سفیر مهربانی به جهانیان میشناسانیم و تلاش خواهیم کرد به روزی برسیم که نگاه بی تفاوتی و بی اعتنایی را در انسان ها شاهد نباشیم. روزی فرا خواهد رسید که برای رسیدن به پایان کارتن خوابی جشن با شکوهی برگزار کنیم و برای رسیدن به این هدف عشق ، همت و همراهی عموم را سرمایه خود میدانیم و با برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی متکی بر خرد نیروی انسانی متخصص و خبره و فرهنگسازی بنیادین ، این امر را بانجام خواهی مرساند.

تمامی حقوق برای وب سایت پایان کارتن خوابی محفوظ می باشد.